hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
autor    oblast 


JIZERSKOHORSKÉ BUČINY

Stihli jsme proběhnout kousek rezervace Jizerskohorské bučiny, máme uběhané nohy, ale následně pohledem na mapu jsme zjistili, že se tam budeme muset ještě vrátit, a to možná několikrát, než budeme moci prohlásit, že to tam trochu známe. Mezi kameny neroztodivnějších tvarů a uskupení tu rostou velmi staré buky. Pravděpodobně i proto, že byly částečně na území Clam-Gallasovy ohrazené obory a proto nebyly pokáceny, i když mimo hranice obory jich bylo asi vytěženo velké množství pro sklárny a že ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

03.10.2021


web autora

Jizerské hory
HRAD OSEK (RÝZMBURK)

Na hradě Osek jsme nebyli dlouhých 17 let, tak nás trochu překvapilo, jak se to tu změnilo. Dříve byl hrad mohutně zarostlý náletovými dřevinami, dnes je vyčištěn. Ještě bych se sice přimloval za vyčištění a konzervaci vrcholů věží, které viditelně trpí rostoucími keři a zatékáním do korun zdí, ale situace se výrazně zlepšila a vynikla rozlehlost hradu. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

14.05.2019


web autora

Krušné hory
TVRZ MELECHOV

Zbytky tvrze Melechov stojí na západním úpatí vrchu Melechova nad obcí Kouty. Tvrz byla založena asi počátkem 15. století. Opuštěna byla po roce 1542, zchátrala a dnes z ní stojí jen torzo věže. Kolem jsou jasně patrné zbytky vodního příkopu. V blízkosti tvrze rostou tři majestátní buky o výšce kolem 30 metrů. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

03.04.2019


web autora

Vysočina
LESNÍ RYBNÍČKY U NOVÝCH HRADŮ

Krásný kout přírody jsme objevili u Nových Hradů, v těsném sousedství rakouských hranic. Soustava čtyř lesních rybníčků a atypický přírodní hraniční kámen, nově objevená houba a krásné lesy nám vystačily na příjemně prožité odpoledne. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

18.07.2018


web autora

Novohradské hory
DOLSKÝ MLÝN

Krásnou romantickou zříceninu Dolského mlýna v Českém Švýcarsku zná každý, kdo se koukal na pohádky. Méně známé jsou osudy této stavby. Vznik Dolského mlýna je datován do roku 1515, kdy je o něm první písemná zmínka, stál možná již dříve. Obilí se tu mlelo několik století, později mlýn sloužil spíše jako restaurace a hotel. Málo známá je skutečnost, že kvůli několika záběrům v pohádce Pyšná princezna socialističtí filmaři odstřelili historickou budovu hotýlku těsně vedle mlýna, protože se jim ne ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

01.05.2017


web autora

České Švýcarsko
HRAD ŠTARKOV A ŽĎÁRSKÉ VRCHY

Žďárské vrchy jsou pro nás poměrně neznámé území, moc jsme se sem nikdy nedostali. O to víc nás překvapilo, kolik zajímavostí se tu ukrývá. Od velmi zajímavých skalních útvarů, které se v tomto uspořádání a velikosti jinde nenalézají, až po zajímavou zříceninu hradu Štarkov, umně vybudovanou právě na jednom shluku vysokých skal. Štarkov (Skály) je hradní zřícenina poblíž Jimramova. Poprvé je zmiňován v roce 1384, kdy jeho stavitel Archleb z Kunštátu jej postupuje synu Erhardovi a bratru Janov ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

28.03.2017


web autora

Vysočina
ČERTOVA ZEĎ

Čertových výtvorů je po Čechách hodně, jeden ze známých je Čertova zeď. Čedičová žíla pronikla trhlinou v zemské kůře a později byla vypreparována z okolních měkčích pískovců. Bohužel díky významné těžbě snadno dostupného materiálu na silnice je dnes z drtivé části nenávratně zničena, zůstalo jen pár kousků, ale i tak je tohle dílo přírody zajímavé. Na mnoha místech je vytěžena až pod úroveň okolního terénu a tak spíše připomíná rokli. Kdysi prý dosahovala délky až 20 km a výšky až 20m. Přes vše ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

31.07.2016


web autora

Liberecko
JAK NÁM SKORO VYSCHLA ORLICKÁ PŘEHRADA

Letošní léto jsme měli zajímavou a snad ojedinělou možnost vidět hrady a zámky kolem Orlického jezera skoro tak jak vypadaly v dávných dobách, kdy se kolem nich ještě nerozlévala voda přehradního jezera. Hladina se snížila proti normálu asi o šest metrů, v historii přehrady nevídaný pokles. Zvlášť pěkně vynikla výška věží hradu Zvíkov. V dobách kdy tekla pod ním ještě nespoutaná řeka, musel být velmi výraznou dominantou. Voda odhalila i mnoho základů budov, které stávaly na březích Vltavy. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

25.01.2016


web autora

Povltaví
ČERNÁ DESNÁ

Potoky v Jizerských horách jsou plné obrovských balvanů a skalních ploten, vytváří řadu krásných vodopádů. K Mumlavskému vodopádu v Krkonoších se valí tisíce turistů, u vodopádů na Černé Desné je už návštěvnost mnohem menší, i když Dlouhý vodopád se svými 7m je srovnatelný s Mumlavským (8.9m). Černá Desná je napájena z přehrady Souš, díky tomu je sice velká část vody odvedena mimo, ale za to je průtok stálý kolem 500 l/s i v sušším období. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

29.10.2014


web autora

Jizerské hory
JEDLOVÝ POTOK

Údolí Jedlového potoka v Jizerských horách je krásné. Nejen jeho hlavní atrakce, vodopád Jedlová, ale celé údolí je nádherně modelované protékajícím potokem. Místy je údolí sevřeno skalami z mohutných žulových bloků. Bloky jsou napadané do koryta potoka, na skalách je mnoho mohutných převisů. Všechny kameny jsou pokryté hustými vrstvami mechů. Krajinu dokreslují bukové lesy, teď na jaře svěže zelené. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

27.05.2014


web autora

Jizerské hory
VÁPENKA U KOVÁŘSKÉ

Technická památka - vápenka stojí v Krušných horách poblíž Kovářské. Byla postavena v první polovině 19. století majitelem panství hrabětem Buquoyem. V provozu byla do roku 1923-24. Tvoří ji dvě pece. Pravá je v dobrém stavu, levou bohužel nenechavci rozebírají na cihly a sběrové železo. Na jaře 2003 se zřítila v důsledku krádeží železných obručí polovina levé věže. Celkově se stav vápenky rychle zhoršuje, tvrdé krušnohorské zimy jejímu stavu také nepřidávají. V blízkém okolí se nalézá lom a ř ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

08.04.2014


web autora

Krušné hory
LIBŠTEJN

LIBŠTEJN: Po 12 letech jsme se opět podívali na zříceninu hradu Libštejna v údolí Berounky. Byli jsme celkem překvapeni, že naštěstí zub času hlodá pomalu a mnoho se za těch 12 let nezměnilo, snad jen fotografická technika. Přesto bych se přimlouval, aby se našlo alespoň trochu peněz na zakonzervování věže, nebo už se za dalších 12 let nebude na co koukat. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

19.03.2014


web autora

Plzeňsko
HRAD TÝŘOV

Hrad Týřov je pro mne romantika, romantické místo nad nádherným údolím Berounky, ne úplně snadno přístupné, i když dnes je stezka dobře udržovaná, bývala dramatičtější. Jen vždy, když ho vidím po několika letech, je o trochu nižší a pobořenější, z věže letošní zimu opadalo hodně kamenů. Fascinující místo se zbytky hrdého hradu kastelového typu, který je na našem území poměrně vzácný. Na jaře má to místo zvláštní krásu. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

06.05.2013


web autora

Berounsko
SKRYJSKÁ JEZÍRKA

Známá přírodní rezervace Jezírka poblíž Skryjí. Leží mezi Skryjemi a Podmokelským mlýnem na Zbirožském potoce. Potok se tu prodírá soutěskou vyrvanou v sopečných horninách a vytváří tu malý vodopád, pod nímž leží první jezírko. Hradba skal, kudy se potok prodírá je vysoká pěkných pár desítek metrů. Nejdramatičtější pohledy jsou z jara při dostatku vody, kdy se potok prodírá cca 1m širokou soutěskou s velkým řevem. Také jezírka pod vodopádem mají v tomto období dostatek vody. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

10.03.2013


web autora

Berounsko
SLOUP V ČECHÁCH

Zajímavý skalní hrad, založený někdy kolem roku 1300 rodem Ronovců, můžeme nalézt severně od České Lípy. Náhorní plošina na mohutném osamoceném bloku vysokém přes třicet metrů vytvářela ideální podmínky pro založení nedobytného hradu. Z budov, které kdysi na hradě stály, se nedochovalo téměř nic, zůstalo tu ale mnoho chodeb a místností vytesaných do skály. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

08.11.2012


web autora

Lužické hory
SÁZAVSKÝ KLÁŠTER

Sázavský klášter, později přestavěný na zámek, leží ve městečku Sázava nedaleko řeky Sázava. Nejstarší zmínky o klášteru sahají do roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a poustevník Prokop, kolem něhož se zde kolem roku 1009 vytvořila skupina následovníků. Kníže Oldřich v roce 1032 komunitu povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti. Zakladatel kláštera Prokop se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici. V 11. století by ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

08.09.2012


web autora

Posázaví
JELENÍ HORA A TŘI ŠPIČÁKY

Soustava vrcholů sopečného původu velmi podobného tvaru v linii za sebou, ležících téměř v přímce ve vzdálenosti několika kilometrů. Všechny mají relativně pozvolný nástup od jihu, severní stěna spadá příkře. Postupně v řadě je Jelení vrch (994 m), Velký Špičák (965 m), Prostřední Špičák (924 m) a Malý Špičák (904 m). Ze všech vyjma Malého Špičáku je velmi dobrý výhled na tuto oblast Krušných hor. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

23.04.2012


web autora

Krušné hory
LIPSKÁ HORA

Vyškrábat se na jeden z mnoha krásných kuželů Českého Středohoří s názvem LIPSKÁ HORA (688 m) dá sice docela práci, ale výhled z vrcholku stojí za to. Vrcholová partie s obnaženými znělcovými deskami není zarostlá a tak se otevírá nádherný výhled na všechny významné vrcholky Středohoří. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

17.04.2012


web autora

Středohoří
PŘEHRADA SEDLICE

Velmi zajímavé vodní dílo nalezneme na počátku toku Želivky nedaleko Humpolce a Želiva. V místech, kde se stékaly dvě říčky - Hejlovka a Jankovský potok, byla v letech 1921 až 1927 postavena přehrada. Teprve pod hrází přehrady se tak dnes dá mluvit o začátku vodního toku Želivka. Přehrada byla od začátku stavěna s vidinou získání elektrické energie a tak stavba započala budováním štoly o průřezu 215x100cm, přivádějící vodu k elektrárně u Vřesníku. Štola začíná zhruba v polovině přehradního jezer ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

18.03.2012


web autora

Vysočina
ZŘÍCENINA HRADU PRÁCHEŇ

Překvapivě rozsáhlé zříceniny na našem území nepříliš obvyklého hradu kastelového typu ze 14. století najdeme na výrazném kopci nad údolím řeky Otavy poblíž Horažďovic. Roku 1315 dostal Bavor III ze Strakonic tyto pozemky na stavbu hradu od Jana Lucemburského. Roku 1558 je hrad uváděn již jako pustý. Původně zde stávalo slovanské hradiště a od 11. století knížecí správní hrad. Před hradním areálem je původní hřbitov s kostelíkem sv. Klimenta ze 13. století. Z hradního kopce pochází i jeden z ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

10.03.2012


web autora

Pošumaví
BORKOVICKÁ BLATA

Zajímavou lokalitu najdeme poblíž Soběslavi. Jmenuje se BORKOVICKÁ BLATA. V oblasti se od poloviny 19. století těžila rašelina ručně, později dokonce průmyslovým způsobem pomocí buldozerů a kombajnů. Po vytěžení lokality z původních 2 až 6m na asi 0.6m od podkladových pískovců se s těžbou přestalo a do lokality se postupně vrací řada jedinečných rostlin a živočichů. Lokalitou vede dobře udržovaná naučná stezka se spoustou informačních tabulí a odpočinkovými místy. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

14.11.2011


web autora

Táborsko
MEDVĚDÍ VODOPÁDY

Jedny z nejkrásnějších a nejzajímavějších vodopádů ČR najdeme v Bezručově údolí poblíž Hory Sv. Šebestiána. Dnes pozapomenutá Medvědí rokle skrývá dva větší vodopády a nespočet kaskád. Zprvu nenápadné údolí se v horních partiích zužuje do těsné soutěsky, kde můžeme obdivovat dva vysoké vodopádové stupně. Horní stupeň celkové výšky 5m je unikátní přímým vymletým žlabem ve směru puklin skal. Takto formovaný vodopád je na našem území jediný. Díky napájení vod ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

17.10.2011


web autora

Chomutovsko
HRAD TROSKY

Hrad Trosky tvoří známou a nepřehlédnutelnou dominantu Českého ráje. Dva unikátní čedičové sopouchy poskytly jedinečné místo pro stavbu hradu. Byl založen koncem 14. století pány z Vartenberka. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad. Nižší, rozložitější věž je Baba, asi o 10 m vyšší a štíhlejší se nazývá Panna. Pod hradem mezi sopouchy se údajně nalézá propadlina, která tvoří bránu do jiných světů. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

20.07.2011


web autora

Český ráj
SOUTĚSKA DOUBRAVY

Mezi Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou u osady Bílek je nenápadná ale krásná rezervace. Divoký kaňon říčky Doubravy je v délce asi 10 km sevřen vysokými skalami. Při prodírání údolím vytváří říčka řadu splavů a vodopádků, včetně velkého asi 2.5 m vysokého stupně. Soutěskou vede červená turistická značka. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

30.05.2011


web autora

Vysočina
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU

Tak jsme se dočkali. Jaro už se zdá je tu. Podle kalendáře určitě, ale i pohled z okna to v posledních dnech potvrzuje. Ale nebude nám líto krás, které jsme mohli vidět na potocích, a které jsme rádi fotili, přestože prsty na chvíli vyndané z rukavic nám rychle mrzly ? Tak snad malé připomenutí, že i ta protivná a dlouhá zima měla své krásy. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

23.03.2011


web autora

Krušné hory
KRUŠNOHORSKÉ ZIMNÍ KRÁSY

I Krušné hory umějí, když chtějí, být v zimě přívětivé a slunečné. Jen to nebývá tak časté. Tentokrát nám ale při obrovském množství sněhu ukázaly svou přívětivější tvář. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

05.01.2011


web autora

Krušné hory
SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR V - HOLUBÍ SKALKY

Krásné skalky včetně skalního okna můžeme najít kousek nad vesničkou Zlatý kopec, nad údolím Komářího potoka, který tvoří hranici s Německem. Před nedávnem byl kolem většiny z nich vykácen les, tak si pohled na ně můžeme náležitě vychutnat. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

11.10.2010


web autora

Krušné hory
HRAD POTŠTEJN

Hrad POTŠTEJN je rozlehlá zřícenina asi 11 kilometrů jižně od Rychnova nad Kněžnou. Hrad byl založen Drslavici koncem 13. století (1295). V 16. století přestavěn a rozšířen Vilémem z Pernštejna, v 17. století opuštěn. V 18. století upraven hrabětem Harbuvalem-Chamaré. Hrad byl za dobu své existence několikrát pobořen a znovu obnoven. Zkázu hradního areálu dovršil v letech 1747-1782 hrabě Jan Antonín Harbuval-Chamaré, který v podzemí marně hledal legendární poklad loupeživého Mikuláše z P ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

14.09.2010


web autora

Královéhradecko
ŽAMPAŠSKÝ (KOCOUROVSKÝ) VIADUKT

Žampašský, také Kocourovský viadukt je technický unikát, který bude mít 1. května výročí 110 let uvedení do provozu. Postaven byl poblíž Jílového na trati posázavského pacifiku. Jedná se o nejvyšší kamenný viadukt ve střední Evropě. Se svojí výškou 41.5 m zaostává jen o 1m za výškou Nuselského mostu. Viadukt má 7 oblouků o šířce 12m. Na viadukt navazuje ve směru na Jílové krátký tunel. Celková délka mostu je 110m, celý most je stavěn do oblouku o poloměru 180m. Postaven je ze žu ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

18.04.2010


web autora

Posázaví
POUTNÍ KOSTEL SKOKY

Kostel Navštívení P. Marie ve Skocích je kouzelné místo. Osada SKOKY vznikla snad již ve středověku, první písemné zmínky o ní jsou z roku 1513. V době největšího rozkvětu se pořádaly poutě s účastí desítek tisíc lidí a přilehlá ves měla až 27 domů s 144 obyvateli. Četná zázračná uzdravení podněcovala příliv poutníků. Dnes ze vsi, vysídlené po roce 1945 stojí pouze ruina hospody a jedné hospodářské budovy. Kostel v dnešní podobě byl vystavěn v letech 1736-38, stavitelem byl Johann S ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

20.03.2010


web autora

Karlovarsko
MELUZINA V ZIMĚ

Výrazný a oblíbený kopec MELUZINA poblíž KLÍNOVCE v Krušných horách poskytuje příležitosti k fotografování (občas) i v zimním období. Tentokrát byla nadílka sněhu bohatá, občas byl průchod na sněžnicích obtížný. Skoro nám bylo líto, že tu nedotčenou nádheru pošlapáváme. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

11.02.2010


web autora

Krušné hory
HRÁDEK U ÚŠTĚKA (HELFENBURK)

Krásná romantická zřícenina uprostřed lesů. Hrádek, také Hradec, Affenburk, Opičí hrad, Helfenburk. Mohutné zbytky hradu leží na pískovcovém bloku asi 3 km od Úštěka. Dominuje mu 17.5 m vysoká čtyřboká věž o půdorysu 6x6 metrů, se skálou na níž je postavena, má výšku 33.5 m. Hrad má zachovalé hradby s cimbuřím, vysoké až 12 m o celkové délce 277 m. Na hradě je 57 m hluboká studna a dvě patra sklepů, z nichž zejména spodní je obřích rozměrů 7.5x15 m (horní 2.8x4 m). Ze spodního sklepení vede otvo ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

27.01.2010


web autora

Českolipsko
VLČÍ ROKLE - KAMENNÉ MOŘE A PRASTARÉ BUČINY

Nevelká, ale krásná VLČÍ ROKLE je dnes přírodní památkou (rozloha 5.5 hektaru). Najdeme ji v Posázaví, asi 2 km severně od Prosečnice, v blízkosti žulových lomů. Geomorfologicky zajímavou rokli pokrývá kamenné moře žulových balvanů o velikosti až několik metrů. Pod balvany protéká nevelký potok, v údolí je několik menších vodních ploch. Předmětem ochrany je cenný fragment staré acidofilní bučiny (Luzulo - Fagion) v kombinaci s geologickým fenoménem - balvanitým rozpadem biotitické žuly ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

28.10.2009


web autora

Posázaví
HRAD OSTRÝ

Zbytky hradu na zalesněném čedičovém kuželu (553 m) u Milešova. Dnes je hrad částečně vyčištěn od náletové vegetace, takže z vrcholu je krásný výhled na Milešovku, Lovoš, Oltářík, Košťálov, Hazmburk. Z hradu zbyla jen vstupní brána, a místnost mimo areál vnitřního hradu. Patrné jsou také zbytky řady zdí a bašty. Hrad byl založen roku 1433. Patřil Kaplířům ze Sulevic, ale v roce 1565 byl již pustý. V 18. století byly zříceniny značně poškozeny hledači pokladů. Výskyt kosatce bezlistého a l ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

25.10.2009


web autora

Středohoří
SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR IV - BLATENSKÝ VRCH

Dnes se podíváme do okolí Horní Blatné. Začneme u rozhledny na Blatenském vrchu. Přímo u rozhledny je malé parkoviště. Od ní se vydáme po červené značce naučnou stezkou. Po asi 300m narazíme na první zajímavost, Ledovou jámu. Pokračujeme dále k Vlčím jámám. Na okraji Horní Blatné se pustíme po žluté značce, která nás nakonec dovede zpět k rozhledně na Blatenském vrchu. Celý nenáročný okruh je asi 3km dlouhý. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

11.10.2009


web autora

Krušné hory
HRAD SUKOSLAV

Hrad SUKOSLAV (Kostomlaty pod Milešovkou) patří k nejmalebnějším českým zříceninám. Hrad byl postaven kolem roku 1333 pány z Oseka na místě staršího hradiště slovanského původu. V roce 1335 jej koupil moravský markrabě Karel. Roku 1434 jej neúspěšně obléhal husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic, jehož vojsko bylo napadeno panskou jednotou, vítězně se vracející z bitvy u Lipan. Přesto je Jakoubek z Vřesovic již následujícího roku uváděn jako držitel hradu. Majitelé z tohoto rodu o hrad p ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

07.09.2009


web autora

Středohoří
ZŘÍCENINY HRADŮ ANDĚLSKÁ HORA A HARTENŠTEJN

Nedaleko od sebe, poblíž karlovarské silnice E48, můžeme navštívit dvě zajímavé zříceniny hradů, Andělská Hora a Hartenštejn. Andělská Hora leží 8 km jihovýchodně od Karlových Varů. Hradní zřícenina zaujímá vrchol čedičové homole a je pro svou vysokou polohu dominantou celého okolí. Hrad založili páni z Rýzmburka před rokem 1390, k významným držitelům patří například císař Zikmund, rod Šliků a rod knížat z Plavna, protivníků krále Jiřího z Poděbrad, jehož vojsko v roc ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

20.07.2009


web autora

Karlovarsko
HRAD EGERBERK

Hrad EGERBERK leží na nevysokém kopci nad Kláštercem nad Ohří. Že je kopec nevysoký, se ovšem zdá jen do okamžiku, než na něj začneme lézt. Zjistíme totiž, že místo bylo tehdy pro hrad velmi vhodné a obtížně přístupné. Jsem nepřítelem kácení stromů a je mi líto každého vzrostlého stromu, který musí padnout. Část kopce na kterém stojí hrad, byla zbavena stromů a musím uznat, že tady to hodně pomohlo, hrad nádherně vynikl ve své mohutnosti. Navíc zhora je teď krásný výhled do kraj ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

13.07.2009


web autora

Chomutovsko
KRKONOŠE PO 30 LETECH

Proč ten podivný název ? Protože jsem se opravdu vrátil s fotoaparátem do Krkonoš po dlouhých 30 letech, kdy jsem se tu vyskytoval poměrně pravidelně. A bylo z dnešního pohledu opravdu co srovnávat.
Autorkou fotografií Mumlavského vodopádu a Studniční hory je Hanka Kučerová. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

06.07.2009


web autora

Krkonoše
MOTÝLI ČESKÝCH LUK

Přelom jara a léta je období, kdy můžeme potkat nejvíce motýlů. Tento víkend nás o tom přesvědčil v Krušných horách, kde byla k vidění opravdová úroda modrásků. Rozmanité barvy a tvary křídel motýlů, to je nekonečná inspirace pro fotografování. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

29.06.2009


web autora

Krušné hory
HRAD ŠUMBURK

Romantická zřícenina hradu na výrazném dominantním kopci Šumná nad levým břehem řeky Ohře, 4.5 km západně od Klášterce nad Ohří. Skvělý výhled do okolí. Mohutný hrad s původním jménem Nový Šumburk byl založen Vilémem ze Šumburka někdy ve 30. letech 15. století (první písemná zmínka pochází z roku 1435) a nazván podle původního rodového sídla v Německu. Roku 1449 koupil hrad Vilém z Illburka a od něj jej zanedlouho získali Fictumové. Ti provedli na počátku 16. století rozsáhlo ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

21.06.2009


web autora

Chomutovsko
SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR III

V dnešním už třetím pokračování Skalních útvarů Krušných hor se podíváme na další tři lokality. K zajímavým skalním útvarům, které nalezneme v Krušných horách, patří známé ROTAVSKÉ VARHANY. Je to jeden z krásných příkladů sloupcovité odlučnosti vyvřelého čediče. Zde vytvořil kupu vysokou několik desítek metrů. Do roku 1954 zde byl lom na kámen. Zajímavý a do krajiny krásně zapadající KAMENNÝ HŘIB najdeme poblíž silnice ze Šindelové do Krásné Lípy nedaleko Rotavy. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

30.09.2009


web autora

Krušné hory
SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR II - MELUZINA

Dnes se podíváme na lokalitu, která zaslouží trochu větší prostor. Je to vrch MELUZINA poblíž KLÍNOVCE. Vrch je odlesněný a tak je tu krásný kruhový výhled na Krušné hory i podhůří. Meluzina má ploché temeno, nejvyšší ze skalek má 1097 m.n.m. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

08.06.2009


web autora

Krušné hory
SKALNÍ ÚTVARY KRUŠNÝCH HOR I

V KRUŠNÝCH HORÁCH je roztroušena řada opomíjených, ale velmi zajímavých skalních útvarů. Pokusíme se je zde alespoň trochu představit. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

25.05.2009


web autora

Krušné hory
HRAD ZBOŘENÝ KOSTELEC

Výrazné zříceniny hradu najdeme na skále nad soutokem Kamenického potoka a Sázavy poblíž Týnce nad Sázavou. Přímo pod hradem je parkoviště. Hrad je pravděpodobně královského založení, i když počátky jeho dějin nejsou doloženy (podle PhDr. Tomáše Durdíka byl hrad možná založen Václavem II). První písemná zmínka o Zbořeném Kostelci (původně se jmenoval Kostelec nad Sázavou) je až z roku 1341, kdy jej král Jan Lucemburský dal d ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

12.06.2009


web autora

Posázaví
HRAD BOROTÍN

U Sudoměřic u Tábora. V Sudoměřicích značenou odbočkou po vedlejší silnici, cca 1 km k polní cestě, odtud červená značka ke statku, za kterým se hrad nachází. Nebo po modré 1 km z obce Borotín. Hrad je poprvé zmiňován roku 1356 jako majetek Vítka z Borotína, příslušníka rodiny pánů z Landštejna. V roce 1434 byl obléhán tábority, ale odolal. Na delší obléhání neměli táborité čas, navíc Borotín nebyl příliš strategicky významný. Asi v roce 1446 Mikuláš hrad prodal a až do 17. století nejsou o n ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

31.05.2009


web autora

Táborsko
KVĚTINY V ČESKÉ KRAJINĚ

Za žádného znalce květin se nepovažuji, ale když se mi podaří nafotit pěknou květinku, mám z ní radost a tak se chci o ni podělit. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

15.05.2009


web autora

celá ČR
KADAŇ - MĚSTO HISTORICKÉ

KADAŇ, od roku 1978 městská památková rezervace, vzhledem k nádherně opraveným stavbám na historickém náměstí a v okolí určitě stojí za vidění. Klášter františkánů z roku 1473 s nejstaršími sklípkovými klenbami míšenského typu u nás a s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků (vysvěcen roku 1480). Na náměstí kostel Povýšení sv. kříže ze 13. století. Radnice s 53.7m vysokou věží ze 14. století. Na náměstí barokní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1753-1755. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

05.05.2009


web autora

Chomutovsko
MAKOVÁ HORA

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE A PANNY MARIE KARMELSKÉ NA MAKOVÉ HOŘE je významné poutní místo a jedna z krásných ukázek barokní architektury citlivě umístěné do krajiny. Přístup: Pohodlný přístup je po červené z obce SMOLOTELY. Můžeme ho spojit s krátkým okružním výletem. Na MAKOVOU HORU je to odtud jen asi 1.5 km. Od kostela pokračujeme po červené lesem až k bývalé hájovně KOLČAVA, sejdeme na silnici, po ní asi 200m a odbočíme doleva do údolí LÍŠNICKÉHO POTOKA. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

05.05.2009


web autora

Příbramsko
MENHIRY NA ČESKÉM ÚZEMÍ

I na našem území se nachází řada menhirů. Bývají několik tisíc let staré a jsou opředeny spoustou pověstí. K nejznámějším u nás patří asi ZKAMENĚLÝ PASTÝŘ u Klobuk, ZAKLETÝ MNICH u Drahomyšle. Méně známé a o to zajímavější jsou třeba KOUNOVSKÉ ŘADY, u kterých je těžko odhadnutelný účel. Také CHLÍSTOVSKÉ MENHIRY jsou poměrně málo známé. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

30.04.2009


web autora

celá ČR
KRAJ OBLÝCH KAMENŮ - PETROVICE U SEDLČAN

Zajímavá procházka se dá uskutečnit poblíž PETROVIC u Sedlčan. Pokud přijedeme po silnici číslo 105 od Vysokého Chlumce, zastavíme na malém parkovišti u HUSOVY KAZATELNY. Je po pravé straně těsně před odbočkou na Žemličkovu Lhotu. Od Husovy kazatelny pokračujeme severozápadním směrem po červené značce, která se po pár stech metrech spojí s modrou. Pokračujeme podél okraje lesa a vychutnáváme si výhledy na zvlněnou Petrovickou krajinu s mnoha roztroušenými oblými žulovými balvany, k ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

30.04.2009


web autora

Sedlčansko
Z LUŽICKÝCH HOR NA OYBIN

Hezký výlet si můžeme udělat z PETROVIC v Lužických horách po červené značce až do německého OYBINU na zříceninu českého hradu. Cestou je stále se na co dívat. Jen kousek od cesty stojí zbytky zříceniny hradu FALKENBURK. Po překročení hranice objevíme kousek od cesty zajímavé růžové skalní věže ROSENSTEINE. A samotný OYBIN je velmi zajímavá zřícenina, o které sami Němci prohlašují, že je to česká zřícenina na německém území. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

28.04.2009


web autora

Lužické hory
VLTAVSKÉ VYHLÍDKY

Meandry Vltavy poskytují na několika místech nádherné vyhlídky z vysokých skal, kupodivu ne až tak známé, přestože řada z nich leží nedaleko Prahy. ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

28.04.2009


web autora

Povltaví
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ

Fotografie byly vystaveny na výstavě ČTVERO ROČNÍ OBDOBÍ ZA HLEDÁČKEM aneb Fotografové z Čech, Moravy a Slovenska pomáhají 22.10. - 02.11. 2008 Galerie Hády Brno-Líšeň ...  |zobraz celý článek|
Zdeněk Kučera

27.04.2009


web autora

Krušné hory


  hlavní strana